Taktät 543
Taktät 543

Taktät 543

Bitumenbaserad tätningsmassa

Taktät 543 är en 1-komponent bitumen baserad lim- och tätnings-massa till takpapp mot takpapp och andra byggmaterial.

Taktät 543 brukas till kantlimning av ny takpapp, kallimning av takpapp och intäckningsmaterial mot t.ex skorsten, kupor, takfönster och ljusinsläpp samt till reparationer av takpapp.

Tätningsmassan ger en plastoelastisk limfog som tål mindre fogrörelser. Den häftar på tegel, eternit, zink, takpapp, asfalt samt de flest förekommande byggmaterial.