<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Anordnat möte mellan fogbranschen och prefab-industrin blev ett verktyg för ömsesidig förståelse
dana lim

Anordnat möte mellan fogbranschen och prefab-industrin blev ett verktyg för ömsesidig förståelse

Bild 1

Under alla år har fogentreprenörer och tillverkare av prefabricerade betongelement arbetat nära varandra, men trots detta kommer de två yrkesgrupperna sällan i direkt kontakt med varandra. Det kan leda till spänningar och en bristande insikt i varandras verksamheter. Därför valde leverantören Dana Lim att anordna en studiedag hos Ulricehamns Betong AB (UBAB) så att alla parter skulle få chansen att lära känna varandras utmaningar och tillsammans hitta fungerande lösningar för fogtätning mellan betongelement.
 
Dana Lim är Nordens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassa. I sin produktportfölj har de flera lösningar som dagligen används av fogentreprenörer runtom i landet, samt fogband som ofta används till fogtätning av större betongelement. Genom åren har de märkt en spricka mellan utförande fogentreprenörer och prefab-industrin – en spricka som skapar onödiga utmaningar.
 
Därför valde de att bjuda in ett flertal fogentreprenörer till UBAB för att titta på fogningens roll för prefab-industrin, göra studiebesök och höra mer om hur fogband har löst många av UBAB:s tidigare problem.
 
- Vi vill föra ihop två yrkesgrupper som inte alltid harmonierar med varandra, då förutsättningarna för betongindustrin inte alltid stämmer när fogen stämmer – och vice versa. Vi vill erbjuda ett forum för alla parter att kunna diskutera och lära sig av varandra. Målet var ömsesidig förståelse och det känns som att vi lyckades med det, säger Peter Andersson, specialistsäljare på Dana Lim.
 

Öppnat en ny värld

 
Eftermarknadschef Henrik Fagerberg var en av personerna från UBAB som var med under nätverksträffen. Under dagen berättade han om deras upplevelser med fogning och vilka problem som de har haft genom åren – problem som ledde dem till att börja täta fasader med fogband.
 
- Jag har haft förmånen att bilda mig egen uppfattning av fogband och kommit fram till att det är en bra lösning för oss. Vi på UBAB är glada att nu kunna visa hur våra produkter fungerar tillsammans och blir en del av fasaden. Jag tror att studiebesöket öppnade nya möjligheter och hoppas att det visar att det finns en tanke bakom våra beslut, berättar Henrik Fagerberg och fortsätter:
 
- Samtidigt har vi fått möjligheten att höra fogentreprenörernas synpunkter och de har fått berätta om hur deras material kan fungera med våra stommar. Oftast pratar vi inte så här med fogentreprenörerna, utan vi skickar ut en förfrågan och de svarar med ett pris. Det är därför oerhört värdefullt att kunna prata kring en produkt och ett utförande på det här sättet. Det är absolut något man borde ha på agendan och det är kul att Dana Lim förstår och har identifierat ett behov av det. Och vem vet, kanske har vi startat en snöboll som sakta kan börja rulla i branschen.
 

Jobba proaktivt för att lösa problemen

 
För Dana Lim är det en självklarhet att bidra med kunskap och fakta för att kunderna ska kunna fatta korrekta beslut och därmed undvika misstag. 
 
- Den här dagen var ett exempel på engagemanget som vi har för att stärka våra kunder och sprida kunskap som skapar rätt förutsättningar för att alla parter ska kunna använda materialen på rätt sätt och se till att det fungerar tillsammans med betongelementen. Vi på Dana Lim tror nämligen inte att det är rätt att bygga betongelement kring fogen, utan vi måste jobba med olika lösningar så att fogen fungerar med de förutsättningar som vi får av betongelementindustrin, förklarar Peter Andersson och avslutar:
 
- Vi är alla beroende av varandra och behöver prata med varandra för att lösa utmaningarna, driva utvecklingen och hitta möjligheterna tillsammans. Vi måste alla jobba proaktivt och med träffar som den här tror jag att vi är på rätt väg.