Arbeta säkert på hög höjd

Arbetar du med limning eller fogning på tak eller på annan hög höjd är säkerheten på ställningen avgörande. Dålig städning och nedfalla verktyg och material är de vanligaste utmaningarna.

 

Förebygg olyckor och skador genom att planera arbetet i förväg och utrusta arbetsplatsen på rätt sätt. Använd t.ex. tekniska hjälpmedel för transport av material, använd lyft- och hissmaterial och håll ordning på ställningsdäcket under arbetet.