Arbetsmiljö på taket

Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar när du utför fogningsarbete eller limning på tak. På så sätt minimerar du risken för att ramla ner och unviker samtidigt att åläggas böter om en inspektion genomförs.

 

Du ska bl.a. säkerställa en riskbedömning av takytan innan arbetet påbörjas. Håller det? Kräver väderförhållandena särskilda åtgärder? Hur stor är risken för att snubbla eller ramla ner? Går det att arbeta utan att hamna i dåliga arbetsställningar? Osv. Dessutom ska du i många fall sätta upp räcken och dina verktyg och material ska placeras så att den inte kan glida ner. Eventuellt måste de göras fast.

 

Du kan läsa alla bestämmelser för takarbete i föreskrifterna för bygg- och anläggningsarbete här:

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/byggnads-och-anlaggningsarbete-foreskrifter-afs1999-3.pdf

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_26.pdf