Brandsäkra foglösningar

Enligt BBR kap. 5 ska väggar, tak, golv och fast inredning i byggnader utföras så att risken för spridning av eld, värme och rök minimeras i händelse av brand. Det innebär bl.a. att lösningarna som tillämpas ska vara svåra att antända, inte deformeras lätt vid brand, samt att de inte smälter eller droppar ner utanför det ställe där branden uppstår.

 

De specifika kraven på lösningarna beror på byggnadens och lokalernas klassificering (t.ex. om det är bostäder eller inte) och framgår av BBR 5.5 Här finns alla krav:

http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-5

 

Du kan också fråga kommunen om du har specifika frågor om brandsäkring av ditt bygge.

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/kommunernas-webbsidor-for-byggande-och-boende/