Energiriktig fogning i flerbostadshus

Det finns ett stort utrymme för energibesparingar i svenska flerbostadshus. Här är det framför allt viktigt att fogningen görs korrekt, så att den nya klimatskärmen blir helt tät och så att risken för köldbryggor och värmespill minimeras.

 

Det mest optimala sättet att energirenovera ett äldre flerbostadshus på är med en utvändig efterisolering. Ofta är detta dock inte möjligt och istället kan man efterisolera de invändiga väggarna, hålrummen mellan våningsplanen samt taken. Du kan se en hel katalog med konkreta, beprövade lösningar här:

http://www.byggeriogenergi.dk/media/81566/katalog_etageejendomme_low.pdf