Kassera PCB-avfallet säkert

Om det finns PCB i byggnaden där du arbetar krävs det särskilda procedurer för att kassera det PCB-haltiga byggavfallet. Först och främst ska allt avfall som innehåller mer än 50 mg PCB per kg klassificeras som farligt avfall. Det ska därför sorteras och transporteras till en förbränningsanläggning som är kvalificerad att ta hand om det.

 

Det är viktigt att du meddelar kommunen resultatet av byggnadens PCB-screening innan du påbörjar renoveringen. Det kan du t.ex. göra i samband med att du anmäler mängden förväntat PCB-avfall. På så sätt kan du också få hjälp och vägledning av kommunen om hur du på bästa sätt hanterar PCB-avfallet i just ditt fall.