Korrekt hantering av PCB

Om det finns PCB i den byggnad du renoverar ska de PCB-haltiga byggmaterialen hanteras på rätt sätt, så att risken för att utsättas för det farliga ämnet minimeras. Använd avsett andningsskydd, skyddsglasögon, handskar och skyddsdräkt. På så sätt undviker du att komma i fysisk kontakt med PCB-haltigt damm eller ånga när du t.ex. skär i fogar med elektriska eller manuella verktyg.

 

Danska Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg har sammanställt en utförlig hantering av PCB-haltiga byggmaterial. Den finns att läsa här:

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/haandtering-og-fjernelse-af-pcb-holdige-bygningsmaterialer

 

Dessutom kan du läsa mer om PCB-hantering på Arbejdstilsynet:

http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/kemi-stoev-biologi/2011-pcb-i-bygninger.aspx

 

Läs också Fogbranchens PM om PCB-hantering:

http://www.fugebranchen.dk/files/Fugebranchen/Filer/141931.Cirkul%C3%A6rt%20472%20PCB.pdf