Krav på våtrumsfogar

Otätheter i badrummets våtzoner leder snabbt till fukt- och vattenskador som kan kosta mycket att åtgärda. Därför kräver byggnadsregleringar att våtrumsfogar utförs helt vattentätt.

Medan murbruksfogar oftast användas mellan plattorna på golv och väggar bör fogarna mellan golv och vägg, runt WC, runt avlopp m.m. utföras som elastiska fogar ("mjuka" fogar). På så sätt förhindrar de att t.ex. rörelser mellan delarna medför glapp och sprickor som leder till otätheter. Det kräver en speciell våtrums- eller sanitetsfog, vilket ökar chansen för att samlingarna blir helt vattentäta.