Kvalitetssäkring av våtrum

Fuktskador orsakade av otätheter i våtzonerna kan bli en dyr affär att åtgärda i nya badrum. Med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV 15:1) har du och byggherren ett erkänt regelverk som säkrar kvaliteten och minimerar risken för otätheter.

 

Reglerna gäller som utgångspunkt när man bygger nya badrum. Om du istället reparerar eller renoverar ett befintligt badrum, kan det i vissa fall vara nödvändigt med individuella lösningar, baserat på principerna i branschreglerna.

 

Här kan du läsa branschreglerna för våtrum:

http://www.bkr.se/wp-content/uploads/2015/04/BBV-15-1.pdf