Natursten utan missfärgning

Plattor i granit, marmor, skiffer och andra typer av natursten är populära på golv och i väggar. Men ser du inte upp under arbetet riskerar du att de känsliga stenarna missfärgas. Det beror bl.a. på så kallad "utsvettning", där den del av plattan som står i tätast kontakt med fogmassan eller limmet blir mörkare och får ett blött utseende.

 

Du minimerar risken för missfärgning genom att välja en fogmassa eller ett lim som är kemiskt neutralt i förhållande till stenen. Testa alltid på en sten av samma material innan du börjar med jobbet, eftersom stenarnas sammansättning kan variera mycket. Om du t.ex. vill ha en elastisk fog kan det vara lämpligt att använda en avsedd MS-baserad fogmassa eller en neutral silikonfogmassa.  

 

Läs mer om korrekt val av fogmassa och lim till natursten här:

http://www.danalim.dk/fileadmin/editors/Saadan_Goer_Du/dk/Natursten.pdf