Så här kontrollerar du förekomst av PCB

Finns det PCB i byggnaden du arbetar i? Om byggnaden är uppförd eller renoverad mellan åren 1950-1977 är det stor risk att det finns PCB i bl.a. fogar omkring fönster och dörrar, termofönster, lamparmaturer samt slitstarka färglager och golvbeläggningar.

 

PCB är ett farligt ämne som har varit förbjudet i byggmaterial sedan 1977. En undersökning från svenska Miljöstyrelsen och Energistyrelsen från 2013 visade att ämnet fanns i ca 90 % av alla elementhus uppförda mellan 1950 och 1977. 73 % av en- och tvåfamiljshusen från perioden visade sig ha PCB i byggmaterialen.