Spraya på materialen och spara tid

Genom att spraya på dina lim- och spackelmassor istället för att rolla på dem manuellt kan du spara upp till 60 % arbetstid. Samtidigt påverkar sprayappliceringen inte kvaliteten på den färdiga ytan, så länge du ser till att använda rätt material.

 

Sprayapplicering är framför allt praktiskt när du arbetar på stora eller svårtillgängliga områden. Här sparar en sprayanordning både tid och minskar belastningen på dina armar, axlar och din nacke. Dana Lim har utvecklat både lim, primer och spackelmassor för sprayapplikation, så att du kan utföra hela jobbet från förbehandling till finish med sprayanordning.

 

Har du inte tillgång till en sprayanordning eller om du har mindre ytor som behöver spacklas, kan du spara både tid och förbättra arbetsmiljön genom att använda Rullspackel 627.