Tätning av eluttag

Otätheter vid eluttag, telefonjack, antennuttag osv. kan öka husets uppvärmningsbehov med 2-5 kWh/år per st. Du kan därför med fördel täta med en lämplig fogmassa, så bostadsägaren slipper onödigt värmespill och sparar pengar.

 

Ofta bryts husets tätskikt i samband med installation av eluttag, telefonjack, antennuttag osv. Det ökar risken för otätheter som t.ex. kan upptäckas via termografi.

 

Du tätar otäta eluttag genom att först bryta strömmen och sedan ta loss kåpan. Sedan fogar du med lämplig fogmassa på genombrytningarna, liksom längsmed uttagets utvändiga kant mot väggen. När fogmassan har härdat kan kåpan sättas på igen och strömmen kopplas på.