Tätning av fönsterfogar

Otäta fogar runt fönster kan öka värmespillet och skapa obehagligt drag. I samband med renoveringar kan du t.ex. genom att täta fönsterbågarna korrekt spara husägaren 10-20 kWh per m spalt per år vid en spalttjocklek på 1 mm. Dessutom minskar du risken för drag betydligt.

 

En tvåstegsfog ger det mest hållbara resultatet och optimerar samtidigt de fogtekniska förhållandena runt omkring fönstren. Vid byte av invändiga fogar rekommenderas det att du använder en diffusionstät fog mellan fönsterbågarna och karmen. Det hindrar nämligen värmen från att sippra ut. Om du byter fogar utvändigt är det däremot viktigt att du avslutar med en diffusionsöppen lösning – t.ex. fogband eller murbruksfog, som förhindrar fuktproblem.