Tätning mellan golv och vägg

Otätheter mellan golv och väggar kan öka husägarens värmeförbruk med 5 till 10 % och kan orsaka störande drag längs med golven. Den mest optimala lösningen är oftast att ta bort den gamla golvbeläggningen och lägga ett nytt golv. En mindre drastisk åtgärd är att montera av fotlisterna och istället foga samlingarna med en lämplig fogmassa.

 

Samtidigt kan du täta samlingarna mellan väggar och tak med fogmassa efter att taklisterna har tagits bort.