Variera din arbetsställning

När du arbetar med fogning eller limning på golv- eller taknivå är det extra viktigt att anpassa arbetet så att du minimerar dåliga arbetsställningar som på längre sikt kan ge skador. Vid golv- och takarbeten är det särskilt axlarna, nacken och ryggen som är i riskzonen.  

 

Som huvudregel gäller att variera sin arbetsställning under tiden, så att man inte sitter eller står i samma position länge åt gången. Samtidigt bör du i så stor utsträckning som möjligt undvika att utföra samma uppgift under lång tid, och istället växla mellan uppgifter. På så sätt minskar du både den statiska belastningen av kroppen och minskar ensidigt, upprepat arbete som på sikt kan ge skador på muskler och leder.

 

Du kan läsa mer om hur man skonar kroppen under arbetsdagen på Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-foreskrifter-afs2012-2.pdf