<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Få succes med vinterbyggeriet
dana lim

Vinterhalvåret er ofte hård kost for dine byggematerialer, og de lave temperaturer kan hurtigt føre til dyre forsinkelser og efterregninger på byggepladsen. Men tager du dine forholdsregler, kan du komme alt fra længere hærdetider til ødelagte materialer i forkøbet.  

Mange byggematerialer, såsom fugemasser, cementer og malinger, er følsomme over for vinterens lave temperaturer og risikerer derfor at blive ødelagt, hvis de udsættes for frost. For at komme den kolde årstid i forkøbet uden dyre ekstraindkøb er det derfor vigtigt, at du tager dine forholdsregler i forbindelse med opbevaring og transport af materialer. 

Forholdsregler, der virker

En effektiv måde at frostsikre byggematerialerne er at opbevare dem tørt og frostfrit. Det kan f.eks. være ved hjælp af isoleringsmåtter og flamingokasser i forbindelse med transport, så de ikke efterlades i et koldt varerum natten over, ligesom et overdækket og opvarmet lager ofte er den bedste løsning på byggepladsen.    

- Når de lave temperaturer sætter ind, er det vigtigt at beskytte byggeriet mod kulde og træk. Når du anvender materialer, bør du derfor som udgangspunkt være opmærksom på, at temperaturen i både rum og konstruktioner er tilstrækkelig høj, da frosten hurtigt sætter sig i eks. betonbyggerier. Her kan du med fordel sørge for at pakke byggeriet ind, få det varmet op og holde facadeåbningerne lukket – ikke kun i arbejdstiden, men også både før og efter, du møder ind, fortæller Lars Wulff, der er marketingchef hos Dana Lim.

Derudover skal du huske, at perioden fra 1. november til 31. marts er underlagt Vinterbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at du skal være opmærksomhed på, om der foretages årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger til at sikre byggeriet tilstrækkeligt mod skadesvirkninger fra frost og fugt.

Du kan læse mere om kravene i Vinterbekendtgørelsen hos Dansk Byggeri:

www.danskbyggeri.dk/for+medlemmer/teknik+-c12-+processer/byggekrav+og+processer/vinterbyggeri/vinterbekendtg%C3%B8relsen

Slip for forsinket monteringsarbejde  

Byggeriet rammes hver vinter af dyre forsinkelser, når de lave temperaturer gør deres indtog og forlænger monteringstiden på alt fra tagsten til mursten pga. manglede hærdning. Derfor lancerede Dana Lim sidste vinter den elastiske montagelim Cooltack, der allerede er kommet frostramte håndværkere overalt på landets byggepladser til undsætning.

- Cooltack er pt. markedets eneste elastiske montagelim, der er udviklet til at kunne hærde selv i minusgrader, så den giver en lige så hurtig, let og effektiv monteringsproces om vinteren som i sommerhalvåret, forklarer Lars Wulff og fortsætter:   

- Traditionelt har opløsningsmidler været en forudsætning for at kunne montere i frostvejr. Men med Cooltack får den miljøbevidste bruger en montagelim, der virker effektivt i frost og samtidig er helt fri for både phthalater, isocyanater og opløsningsmidler.

Cooltack egner sig til både indendørs og udendørs opgaver året rundt og er allerede blevet et populært valg i forbindelse med fastgøring af lister og profiler på tag, opsætning af facadeplader samt limning af tagsten og mursten.