dana lim

Svanen - Ecolabel

Svanenmärket visar att produkterna är bland de minst miljöbelastande i den aktuella varugruppen. Märket sätter gränser för utsläpp av giftiga kemikalier och för innehållet av oönskade ämnen i varan.

 

Tillsammans med EU-blomman är Svanen Sveriges officiella miljömärkning. Dessa administreras av Miljömärkning DSverige, som är en självständig del av Svensk Standard. Reglerna antages av Miljömärkningsstyrelsen, där det sitter representanter från stat, konsument- och miljöorganisationer samt handel och industri.

 

Svanenmärket är en frivillig organisation, där producenten betalar avgift för rätten för att använda märket.

 

Miljömärkningen ser på helheten och förbrukningens samlade miljöbelastning. Det övergripande helhetsintrycket är Svanenmärkets och EU-blommans styrka.

 

Läs mer om miljömärkningen här

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se