<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Fire Guard A 565

Fire Guard A 565 är en plastisk vattenbaserad acrylfogmassa, utvecklad för passiv brandsäkring av linjära fogar kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak.

 

Vid bestämda fog konstruktioner kan fogar konstruerade med Fire Guard A 565 uppnå brandklassifikation EI 300 min.

 

Fire Guard A 565 expanderar vid uppvärmning och tätar därför effektivt mot rök, gas och eld.

 

Fire Guard A 565 innehåller inga organiska lösningsmedel, ftalater, halogener eller asbest.

 

Fire Guard A 565 är testad enligt EN 1366-4: 2010, linjära fogar.

 

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

 


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se