<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Glättvätska Koncentrat 902

Glättvätska Koncentrat 902 är ett specialutvecklat glättmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

 

Glättvätska Koncentrat 902 minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

 

Glättvätska 902 är ett koncentrat och måste förtunnas med vatten i förhållande 1:10.


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se