<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

MS Contractor 550

MS Contractor 550 är en neutralhärdande 1-komponent hybridfogmassa.

 

MS Contractor 550 är fukthärdande och bildar en elastisk fog, som klarar fogrörelser upp till +/- 25 %.

 

MS Contractor 550 kan målas över, användas både inomhus och utomhus och har utmärkt väderbeständighet.

 

MS Contractor 550 innehåller varken syror, lösningsmedel, silikon eller isocyanat. 

 

MS Contractor 550 används som universal konstruktionsfogmassa inom bygg og industri . Den er särskilt lämpelig till expansionsfogar, fasadfogar och tätningsuppgifter där man tidligare skulle valt silikonfogmassa, men i stället vill ha byggfogens övermålningsbarhet och anpassningsbarhet.

 

MS Contractor 550 uppfyller kraven enligt ISO 11600 F 25LM.

 

MS Contractor 550 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

 

MS Contractor 550 uppfyller kraven enligt EC No 1935/2004 om produkter som komma i indirekt kontakt med livsmedel.


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se