<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Primer 966

Primer 966 är en specialutvecklad produkt som primar och avfettar i samma arbetsmoment

Produkten säkrar förbättrad vidhäftning till siliconfogmassor och MS-polymer på PVC, glas, aluminium mm.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se