<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Tapetklister 201

Tapetklister 201 är ett lättlösligt extra fint stärkelseklister i pulverform för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen.

 

Limmet är utmärkt till klistermaskiner.

 

A-märkningen betyder att produkten klarar de stränga säkerhetskrav som danska Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer har ställt och har placerats i grupp A.

 


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se