Byggeri produkterSE
Byggskum 580

Byggskum 580

Byggskum 580 är en ny typ av fogskum, helt utan isocyanater och baserat på den nyaste teknologin som ger flera unika egenskaper:

- 0 % isocyanat faller inte under härdplastkungörelsen

- Permanent mer elastiskt än traditionellt fogskum

- Övermålningsbar

Dessutom har Byggskum 580 ett högt isoleringsvärde och fäster på de flesta byggmaterial.

Används för tätning och isolering runt fönster- och dörrkarmar, rörgenomföringar, i hålrum, mellan väggelement m.m

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se