<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> laettspackel medium pro extra 637
dana lim
Lättspackel Medium Pro Extra 637

Lättspackel Medium Pro Extra 637

Lättspackel Medium Pro Extra 637 är ett färdigblandat lättspackel av yppersta kvalitet. Spacklet används inomhus i torra utrymmen till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m.

 

Lättspackel Medium Pro Extra 637 är specialutvecklat till professionell skarvspackling av gipsskivor. Produktens konsistens gör det enkelt att utföra spackling och montering av pappersremsa.

 

Vidare är produkten mycket lämplig till bredspackling av täta underlag med minimal risk för blåsbildning, exempelvis målad strukturtapet eller väv.

 

Lättspackel Medium Pro Extra 637 har god fyllförmåga och sjunker minimalt. Produkten kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

 

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963, typ 3A. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

 

Lättspackel Medium Pro Extra 637 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

  SPECIELLA EGENSKAPER

   RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se