Försäljningsorganisation

Försäljning av Dana Lims produkter tas i Danmark tillvara av våra tre försäljningsavdelningar, detalj, bygg och industri.

 

I Sverige, Litauen och Kina är vi representerade av egna dotterbolag. Exporten till våra övriga marknader tas tillvara av vår exportavdelning i samarbete med lokala representanter.

 

På de här sidorna hittar du kontaktupplysningar till alla våra försäljningskonsulenter och representanter, både i Danmark och i utlandet.