<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> industri
industri produkterSE

Industri

Dana Lim utvecklar löpande skräddarsydda speciallösningar för produktionsfirmor inom en lång rad branscher – från möbelindustrin till offshore. Vårt utvecklingsarbete sker i mycket rätt samarbete med den enskilda kunden, eftersom behoven ofta är specifika och kräver lösningar med en hög grad av individuell anpassning.

Vår produktutveckling till industrikunder är dessutom kända för att göras med blick för hur den enskilda produkten bidrar till att trimma och optimera kundernas egna processer. För även om limmet bara representerar en mycket liten del av de totala produktionsomkostnaderna, kan dess bidrag till kvaliteten på såväl processer som den färdiga produkten vara av enormt stort värde.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se