<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ms foglim 526
dana lim
MS Foglim 526

MS Foglim 526

MS Foglim 526 är en neutralhärdande 1-komponent hybridfogmassa/foglim. 

Produkten är fukthärdande och bildar en elastisk fog, som klarar fogrörelser upp till +/- 20 %.

MS Foglim 526 kan målas över, användas både inomhus och utomhus och har utmärkt väderbeständighet.

MS Foglim 526 innehåller varken syror, lösningsmedel, silikon eller isocyanat. 

Produkten används till skarvar i karosseri-, skepps- och container-industrin, där det önskas en hård och beständig limning/fogning. Särskilt god vidhäftning till aluminium och pvc.

MS Foglim 526 uppfyller emissionsskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

MS Foglim 526 uppfyller kraven i EC No 1935/2004 om produkter som komma i indirekt kontakt med livsmedel.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se