<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ms foglim 526
dana lim
MS Foglim 526

MS Foglim 526

MS Foglim 526 tillhör den nya generation av MS-polymer fogmassor som kombinerar de bästa egenskaperna från silicone- och polyurethan-fogmassor. Fogmassan härdar vid en reaktion med luftens fuktighet och ger en elastisk limfog.

MS Foglim 526 är absolut luktfri, neutral och snabbhärdande, kan övermålas och har en utmärkt beständighet mot klimatisk påverkan.

MS Foglim 526 används till skarvar i karosseri-, skepps- och container-industrin, där det önskas en hård och beständig limning/fogning. Särskilt god vidhäftning till aluminium och pvc.

MS Foglim 526 uppfyller emissionsskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

MS Foglim 526 uppfyller kraven i EC No 1935/2004 om produkter som komma i indirekt kontakt med livsmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

    CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se