<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> maester acryl 502
dana lim
Mäster Acryl 502

Mäster Acryl 502

Mäster Acryl 502 är en plastoelastisk 1-komponentig vattenbaserad fogmassa som är övermålningsbar. Den härdar genom avdunstning av vatten.

Mäster Acryl 502 används till fogar runt fönster och dörrar, samt till sprickor i fasader och plattor, rörgenomföringar m.m. Fogmassan används även som akustikfogmassa.

Kan användas på ytor som betong, glas, behandlat trä, eloxerad aluminium, m.m. utan primer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

    CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se