<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> parkettlim hybrid 269
dana lim
Parkettlim Hybrid 269

Parkettlim Hybrid 269

Parkettlim Hybrid 269 är ett elastiskt och snabbhärdande parkettlim för limning av stav- och mosaikparkett, högkantsparkett, lamellparkett, plankgolv och klossgolv mot underlag av trä, betong, stål, aluminium mm.

I motsats till vattenbaserade lim kan Parkettlim Hybrid 269 vid många tillfällen användas till konstruktioner där det relativa fuktinnehållet är upp till 85 % RF. (genom golvvärme 75% RF).

Limmet innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel och härdar vid en reaktion med luftens fuktighet.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se