<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fire guard a 566
dana lim
Fire Guard A+ 566

Fire Guard A+ 566

Fire Guard A+ 566 är en plastisk vattenbaserad acrylfogmassa.

Används i samband med passiv brandsäkring av fogar kring rör-genomföringar genom väggar och våningsplan.

Vid bestämda fog-konstruktioner kan fogar bestående av Fire Guard A+ 566 uppnå brandklassifikationen EI 120 min.

Fire Guard A+ 566 innehåller inga organiska lösningsmedel, ftalater, halogener eller asbest.

Fire Guard A+ 566 er testet enligt EN 1366-3: 2009, brandgennomföringar.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se