<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> danatac linoleum xl 257
dana lim
DanAtac Linoleum XL 257

DanAtac Linoleum XL 257

DanAtac Linoleum XL 257 är en produkt utvecklad till bl.a. linoleum. Limmet har särskilt kraftigt våthugg och mycket hög styrka.

Limmet har extra lång öppentid och kan användas till både våt- och häftlimning. Dessutom kan limmet återaktiveras med värme.

 

DanAtac Linoleum XL 257 är ett vattenbaserat dispersionslim och därför helt utan organiska lösningsmedel.

 

Används till limning av linoleum på sugande och svagt sugande underlag som betong, träfiberskivor och cementspacklar (avjämningsmassor). Limmet också lämpligt till våtlimning av exempelvis mattor med eller utan latexbaksida.

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se