<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

EPD (Environmental Product Declaration)

En EPD (Environmental Product Declaration) eller Miljödeklaration, som det heter på svenska, dokumenterar en byggprodukts miljöprestanda och utvecklas i enlighet med erkända europeiska och internationella standarder.

 

Vi använder branschgemensamma EPD:er från den europeiska branschföreningen FEICA.

 

Nedan hittar du de produkter som vi har förberett EPD för

EPD (Environmental Product Declaration)

Tapetklister 201

Torrklister 203

Favorit Klister m/PVA 208

Tapetlim 209

Vävlim 212

Vägglim Quattro 213

Vävlim Extra 214

Våtrumslim 216

Vävlim & Fyller 218

Tapetupplösare 220

Väggrundering 224

Vävfyller 226

Vävfyller Extra 227

Väggrundering Gele Extra 228

Golv- & Vägglim Express 245

DanAtac Vinyl 246

Linoleumlim 256

DanAtac Linoleum XL 257

MS Parkettlim 268

Parkettlim Hybrid 269

DanAtac Mattfix 278

Cool Tack 286

DanAtac Aqua Contact 288

Aqua Tack 290

Turbo Tack 291

Montage Extra 292

Stuckaturlim 296

Gipsskivelim 297

Byggfolielim 298

High Tack 299

Trälim D3 Ute 430

Trälim Golv 433

Trälim D4 Ute 440

Trälim Vinter 465

Trälim D2 Inne 490

Mäster Acryl 502

Danaseal Akryl 504

Smalfogmassa 509

Våtrumssilikon 512

Danaseal Sanitary & Build Silicone 514

Danaseal Construction 515

Danaseal Interior Hybrid 521

Sealflex Hybrid 522

Takstenslim 525

MS Foglim 526

2K MS Foglim 527

Clear Tack 542

Combi Tack 547

Concrete Fix 549

MS Contractor 550

Danaseal Contractor PF 552

Golvfogmassa 553

Industri Sealer VDI 555

Acrylfogmassa 557

Brandfog A 560

Fire Guard A 565

Fire Guard A+ 566

Fire Guard MS 567

Mästersilikon S 574

Sanitet- & Byggsilikon 577

Åretruntskum 582

NBS Åretruntskum 583

Åretruntskum 584

NBS PU Åretruntskum 585

Fire Guard PU NBS Foam 586

Fire Guard PU Foam 587

Easy Foam 588

Danaflex Foam NBS 591

PU Montageskum 592

NBS PU Precisionsskum 593

PU Montageskum 594

NBS PU Precisionsskum 595

2K Polyurethanskum 596

PU Brunnskum 597

PU Stone Grip 598

Byggskum Extra 601

NBS Byggskum Extra 602

Snickerispackel 615

Träfiller 617

Filler Standard 618

Filler Extra 619

Lättspackel Fin 621

Lättspackel Medium 622

Lättspackel Medium Extra 623

Lättspackel Grov 624

Mästerpackel Medium 625

Lättspackel Våtrum 626

Rullspackel 627

Lättviktsfiller 628

Fibergipsspackel 630

Lättspackel Grov Sprut 634

Lättspackel Medium Sprut 635

Rustik Lättspackel 636

Medium Pro Plus 639

Window Putty 685

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se