Vi arbetar för en grönare framtid

Hos Dana Lim arbetar vi löpande för att minska våra miljömässiga avtryck. Vi lägger kontinuerligt till nya gröna produkter till vårat miljömärkta ftalat- och tennfria produktprogram. Våran okomplicerade organisation gör dessutom att vi alltid kan reagera snabbt och anpassa oss till nya miljökrav och marknadens behov.


Som marknadsledande producent i Danmark och ledande i Skandinavien tror vi på, att vi har en förpliktelse att gå först och visa vägen framåt. Därför försöker vi generellt att hjälpa utvecklingen i en hållbar riktning via både produktutveckling och löpande dialog med marknaden. Det gagnar inte bara miljöns långsiktiga utveckling, men också slutförbrukares inneklimat och de utförandes arbetsmiljö här och nu.


Dana Lim erbjuder därför bl.a. produkter som är certifierade för Svanenmärkta byggen.