<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> certs
dana lim

Vi arbetar för en grönare framtid

Hos Dana Lim arbetar vi löpande för att minska våra miljömässiga avtryck. Vi lägger kontinuerligt till nya gröna produkter till vårat miljömärkta ftalat- och tennfria produktprogram. Våran okomplicerade organisation gör dessutom att vi alltid kan reagera snabbt och anpassa oss till nya miljökrav och marknadens behov.


Som marknadsledande producent i Danmark och ledande i Skandinavien tror vi på, att vi har en förpliktelse att gå först och visa vägen framåt. Därför försöker vi generellt att hjälpa utvecklingen i en hållbar riktning via både produktutveckling och löpande dialog med marknaden. Det gagnar inte bara miljöns långsiktiga utveckling, men också slutförbrukares inneklimat och de utförandes arbetsmiljö här och nu.


Dana Lim erbjuder därför bland annat produkter som är Svanenmärkta.

 • A-märkt

  Fællesrådet för Formnings- & Hobbymaterial är en förening av producenter, importörer och återförsäljare av hobbymaterial i Danmark. De har utarbetat en rad krav för produkterna, som sträcker sig utöver lagmässiga krav. Syftet är att produkter vilka säljs som hobbymaterial inte onödigt skall påverka barn och ungas hälsa och trivsel samt miljön generellt.

   

  A-märkning betyder att produkten följer de stränga säkerhetskrav som Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer har ställt.

   

  Läs mer om A-märkning här 

 • BASTA
  Du kan läsa mer om Basta här
 • Byggvarubedömningen

  Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

   

  Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

 • BREEAM

  BREEAM är en förkortning av Building Research Establishment Environmental Assessment Method som ursprungligen är en brittisk modell av miljöcertifiering för byggprojekt. Modellen används i dag i mer än 70 länder. BREEAM-NOR är den norska anpassningen av BREEAM och byggbranschens eget verktyg för att mäta miljöprestanda.

   

  Syftet är att motivera till hållbar design och byggmetod genom hela byggfasen - från projektering till överlämning av bygget.

   

  För kemiska byggprodukter som lim, spackel, fogmassa och skum ställs krav på att utvalda, problematiska råvaror inte får ingå och att en mätning/analys är utförd som dokumenterar att produktens emissioner till inomhusmiljön följer fastsatta gränser.

  Läs mer om BREEAM här

 • Emicode

  EMICODE® är ett tyskt innemiljösystem, som baseras på test av bl.a. VOC-emission vilket gör det möjligt att jämföra och värdera olika byggmaterials påverkan av ett bygges inomhusmiljö.

   

  Utifrån en emissionstestrapport utförd av ackrediterade laboratorier kan man ansöka om licens för att använda EMICODE märkning på en produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

   

  Systemet har 3 emissionsklasser för lågemissionsprodukter, där EC1 PLUS är det bästa omdömet av de tre.

   

  Läs mer om Emicode här

 • Livsmedel

  Produkter som kan användas i livsmedelsindustrin.

   

  Föreskrift EC No 1935/2004 är EUs gemensamma regler för produkter som kan användas i livsmedelsindustrin.  

   

  FDA är den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (Food and Drug Administration). Läs mer här.

 • M1

  M1 står för låga emissioner.

  Klassificeringen delar upp byggmaterial i tre kategorier, varav M1 är den bästa. M1-etiketten talar om att produkten har testats i ett oberoende och opartiskt laboratorium, och att den har uppfyllt de angivna kriterierna vid en ålder av 4 veckor.

  M1 är ett finskt innemiljösystem som hanteras av Building Information Foundation RTS sr. som utifrån bl.a. VOC-emissionen gör det möjligt att jämföra och värdera olika byggmaterials påverkan av byggets inomhusmiljö.

   

  Systemet har 3 emissionsklasser för lågemissionsprodukter, där M1 är det bästa omdömet av de tre.

   

  Du kan läsa mer om M1 här.

 • SundaHus

  Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna som sedan bedöms av Sunda Hus baserat på leverantörernas dokumentation.

   

  Sunda Hus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. 

  Du kan läsa mer om Sunda Hus här.

 • Svanenmärket

  Nordens officiella miljömärke.

   

  Svanenmärket är det officiella miljömärket i Norden och är bland värdens tuffaste miljöcertifieringar. Både därför att det ställer tuffa absoluta krav och för att märket bygger på en livscykelvärdering sam ett helhetsperspektiv. Noggrant helhetsperspektiv är fundamentet för Svanenmärket – och vad som skiljer en officiell miljömärkning från många andra märken.

   

  Målet med Svanenmärket är att minska den totala miljöbelastningen från produktion och förbrukning. Därför ser Svanenmärket på hela produktens resa och de miljöproblem som kan uppstå på vägen – till gagn för människor, miljö, klimat och jordens resurser.

   

  Svanenmärket står för:

  - Tuffa miljökrav – genom alla relevanta faser i produktens livscykel

  - Tuffa krav mot kemikalier – till gagn för miljö och hälsa

  - Löpande åtstramning av krav – för att skapa en hållbar utveckling

  - Certifiering och kontroll – för att skapa förtroende och trygghet

   

  Läs mer om Svanenmärket på svanen.se

 • Produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge

  Nästa produkter registreras i databaser för byggprodukter, som kan användas / indgå i Svanemärkt bygge.

   

  Producent är sig själv inte Svanemärkt, men krävs krav för at indgå i Svanemärkt bygge.

   

  Klicka här för at se produkter.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se