SundaHus

Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna som sedan bedöms av Sunda Hus baserat på leverantörernas dokumentation.

 

Sunda Hus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. 

Du kan läsa mer om Sunda Hus här.

SundaHus bedömda produkter