<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> personuppgifter
PersondataSE

Information om behandling av personuppgifter hos Dana Lim A/S

Dana Lim A/S tar som personuppgiftsansvarig skyddet av dina personuppgifter på allvar.

 

När vi behandlar dina personuppgifter, har vi antagit denna personuppgiftspolicy för att berätta vilka uppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi informerar också om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter och de rättigheter du har. Samtidigt säkrar vi att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med lagstiftningen.

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter om dig är: Dana Lim A/S. Du kan hitta information om hur du kontaktar oss längst ner i detta dokument.

 

Vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter för bestämda ändamål

 

Vi samlar in och använder uppgifter om ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress för användning för följande ändamål:

Uppfylla ett avtal

Kundrelation

Nyhetsbrev

Leverera en given vara eller tjänst eller rådgivning till dig

 

Den rättsliga grunden för denna behandling är Dataskyddsförordningens art. 6.1b

 

Vi använder också ditt namn för att kunna komma i kontakt med dig.

 

Dessutom samlar vi in dina personuppgifter för att användas vid interna marknadsundersökningar, marknadsföring och statistik. För mer information om vår cookiepolicy klicka här.

 

Vi lämnar endast ut dina uppgifter vid dessa tillfällen

 

Dina personuppgifter kan överlåtas till externa samarbetspartners, som behandlar uppgifterna för vår räkning. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och behandlar endast uppgifter efter våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden får inte använda uppgifterna för annat ändamål än för uppfyllandet av avtalet, och är underställda tystnadsplikt. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi överför inte uppgifter till tredje länder.

 

Dessutom lämnar vi inte ut dina uppgifter till tredje parter, förutom om vi enligt lag eller myndighetskrav är skyldiga att göra detta, eller om vi har avtalat detta med dig.

 

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga

 

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som var anledningen till att de samlades in. Vid dessa tillfällen kommer det att vara när det ingångna avtalet är avslutat.

 

Dokumentations- och lagringskrav innebär enligt bokföringslagen att vi minst ska spara uppgifter om ekonomiska transaktioner i 5 år.

 

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler om informationssäkerhet

 

Vi har beslutat om interna regler för informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder och som skyddar dina personuppgifter från att förloras eller ändras, och mot att obehöriga får åtkomst till eller kännedom om dem.

 

Dina rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen en rad rättigheter i gällande vår behandling av dina uppgifter, bland annat: 

 

  • rätt att få insyn i de uppgifter, som vi behandlar om dig
  • rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade
  • rätt att begära att få uppgifter om dig raderade
  • rätt att i vissa fall begränsa behandlingen om dina personuppgifter
  • rätt att i vissa fall göra invändningar mot vår behandling eller den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter
  • rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du kan hitta på www.datainspektionen.se.

 

Har du frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill du utöva en eller flera av dina rättigheter kan du kontakta:

Dana Lim A/S

Adress: Københavnsvej 220, 4600 Køge
CVR: 49294514
Telefonnummer: +45 56640075
E-post: persondata@danalim.dk
Webbplats: www.danalim.dk