<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim förbereder sig för nya klimatkrav
dana lim

Dana Lim förbereder sig för nya klimatkrav


Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet.


Hos Dana Lim är vi naturligtvis fullt engagerade i att utarbeta det nödvändiga materialet för att kunna hjälpa våra kunder att uppfylla de nya kraven.


För att en byggherre enklare ska kunna redovisa byggnadens klimatpåverkan krävs miljövarudeklarationer (så kallade EPD:er) för alla byggmaterial som används i konstruktionen. Målet är att ha branschspecifika deklarationer tillgängliga på vår hemsida för alla relevanta produkter före årsskiftet.


Byggreglerna lyfter fram produkter för större ytor i en byggnad och vårt fokus ligger därför i första hand på spackel, golvlim osv.


Produkter som utgör en liten del av en byggnad, som t.ex. fogmassor, undantas från beräkningskraven. Trots detta har vi på Dana Lim som mål att även ta fram EPD:er för denna produkttyp – eftersom vi vill stödja våra kunder med lättillgängliga och uppdaterade klimatdata.


Dana Lim EPD