<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim har fokus på miljøet
dana lim

Vi arbetar för en grönare framtid

På Dana Lim arbetar vi för att minska vårt fotavtryck på miljön. Vi lägger kontinuerligt till nya gröna produkter i vårt miljö- och inomhusklimatmärkta produktprogram. Vår enkla organisation gör dessutom att vi alltid kan reagera snabbt och anpassa oss till nya miljökrav och behov på marknaden.

 

Som marknadsledande tillverkare i Danmark och ledande i Skandinavien tror vi på att vi har en förpliktigade att gå främst och visa vägen. Därför försöker vi allmänt att driva utvecklingen i en hållbar riktning via både produktutveckling och löpande dialog med marknaden. Det gynnar inte bara miljöns långsiktiga utveckling, utan också slutanvändarnas inomhusklimat och byggarnas arbetsmiljö här och nu.

 

Dana Lim erbjuder därför bl.a. produkter som är certifierade för Svanenmärkta byggnationer.