Industri

VÅRT LIM BINDER SAMMAN DIN VÄRLD

Hos Dana Lim är vårt lim vår livsnerv, och vårt DNA består av hög servicenivå kombinerat med vår know-how och insikt – både när vi tillverkar och säljer lim. Det fordrar starka relationer och viljan att spendera tid ute hos våra kunder. Det kräver framförhållning, utveckling och flexibilitet.

Det är också med blick på omvärlden som vi utvecklar oss och hämtar ny kunskap. Våra konsulter är högt specialiserade experter med omfattande branschkunskap. För Dana Lim är det alltid en nyckelfråga att förbättra vår kompetens och hålla oss uppdaterade om utveckling och ny teknik.

Därför lyckas vi därmed allra bäst när kunskap och bra kundservice går hand i hand. När vi genom dialog och sparring med kunden kan sätta våra unika kompetenser i spel och skapa just de lösningar som optimerar. Och om det inte är en befintlig produkt, så hittar vi den eller utvecklar den tillsammans.


VI UTVECKLAR LIMPRODUKTER OCH SKRÄDDARSYR LÖSNINGAR TILL VÅRA KUNDER

Med mer än 300 års konsulterfarenhet från branschen utvecklar vi många produkter inom våra fokusområden: Trä- och möbelindustrin, grafik-, etikett- och förpackningsindustrin samt sandwich- och filterkonstruktioner.

Vi levererar inte bara lim, utan skräddarsydda lösningar. Kan ditt behov inte mötas med vår befintliga produktportfölj så utvecklar vi gärna en ny produkt, specifik för dig och din produktion. Självklart levererar vi själva produkten, men utöver det ger vi gärna råd och sparrar med dig – för att säkerställa största möjliga värde för ditt företag.

Industrilimcons

Industrilim til
Construction

Trä- och möbelindustrin är en stor del av Dana Lim – och vice versa. Vi har en gemensam önskan om att tillverka produkter som både ser bra ut, har rejäla och tåliga ytor och fogar, och som alltid har stort fokus på miljö och hållbarhet.

Industrilimgraphic

Industrilim til
Graphic/Packaging

Det finns nästan oändligt många lim till graphic- och packaging-processer, och det kan vara svårt att välja rätt.

Industrilimassem

Industrilim til
Assembling

Ventilation, betong, isolering, kyl/frysar, sandwichkonstruktioner, konstgräs, filter, grindar och dörrar… Och mycket, mycket mer.

}