<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lims miljöpolitik
dana lim

Miljö- och klimatstrategi


Ett ökat fokus på hållbart företagande och tillverkning ligger helt i linje med verksamhetens värdegrund. På Dana Lim är vi medvetna om vårt medansvar för hur vi hanterar planetens gemensamma resurser och hur våra produkter påverkar människor och miljö.


Som marknadsledande tillverkare av lim, spackel och fogmassor i Norden anser vi att vi har en skyldighet att ligga i framkant när det gäller klimat och miljö.


Utifrån FN:s 17 hållbarhetsmål vill vi därför bidra inom följande utvalda fokusområden:Mål 12 - SE Mål 13 - SE

Konkret kommer våra insatser riktas mot tre områden som stöds av konkreta miljö- och klimatmål och initiativ.

1. Vi arbetar för att minska vårt CO2-avtryck


Vi förbinder oss till konkreta mål för CO2-reduceringar. Genom Science Based Targets SME-inträde har Dana Lim valt att följa det ambitiösa CO2-reduktionsmålet på 46 % år 2030 jämfört med basåret 2019.


Minskningen gäller det direkta och indirekta klimatavtrycket från företagets verksamhet (Scope 1 och 2). Klimatmål och en årlig rapport över CO2-utsläpp publiceras på vår hemsida.


Vi inleder en dialog med utvalda råvaruleverantörer om möjligheten till specifika data snarare än generiska data när det kommer till produktion och transport av våra råvaror och förpackningar (scope 3). Målet är en mer giltig och realistisk bild av de enskilda råvarornas CO2-bidrag.


Dialogen ska också bidra till att ett klimatfokus drivs ut i leveranskedjorna. På lång sikt kan CO2-data användas som underlag för att välja de minst klimatskadliga råvarorna.


Genom Science Based Targets (SBT) har vi förbundit oss att mäta våra scope 3-utsläpp och minska utsläppen relativt sett.

Svensk 1Svensk 3

2. Vi levererar produkter som bidrar till hållbart byggande, en hälsosam arbetsmiljö samt ett bra inomhusklimat

 

En mycket stor del av våra produkter är framtagna för att uppfylla de strikta kriteriekraven i olika nordiska miljö- och hållbarhetsprogram och nationella strategier inom byggande.

 

Därmed undviks kemiska ämnen som kan vara problematiska för hälsa, miljö och inomhusklimat, samt minskar möjligheten till återvinning eller återanvändning av limmade/tätade delar i byggnationen.

 

Dessutom säkerställs en hög grad av dokumentation genom hela leveranskedjan – från ämnesdata till industri-EPD:er.2

3. Vi utvecklar produkter för hållbara och innovativa lösningar i samarbete med våra kunder

 

Dana Lim hjälper till att hitta hållbara och innovativa lösningar för våra kunder genom rådgivning och sparring utifrån kundernas specifika behov och önskemål.

 

Numera samarbetar vi med våra industrikunder i många enskilda projekt som bygger på det cirkulära sättet att tänka kring bättre resursutnyttjande, lång livslängd, reparation och återvinning.Svensk 2