<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Reach
dana lim

REACH

Dana Lim A/S är downstream user inom ramen för REACH och har därför inte själv några registeringsåtaganden. Vi använder inte ämnen som omfattas av godkännande och begränsningar för vår användning.


Våra säkerhetsdatablad utarbetas enligt gällande EU-regler enligt REACH, CLP, BPR osv. och vi följer den lagstiftande utvecklingen genom våra nationella och europeiska branschföreningar.


För mer information om Dana Lims arbete med REACH och CLP, se nedanstående uttalande.