<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Kai hansens fond
Kai hansens fondSE

 
Kai leopold hansen

Våren 1928 fick Kai Leopold Hansen idén om en revolutionerande ny och stark limtyp. Med hjälp av goda vänner kunde han etablera en liten limproduktion, och redan året efter - 1929 - var Dansk Limfabrik på Nørregade 56 i Køge en realitet. Namnet på sin uppfinning hade Kai Hansen inget tvivlel om, för överallt fanns fokus på danskt arbete och danska produkter.


Dana Limmet var fött och snart följde också den kända gula tuben som blev en av landets mest kända varumärken. Sedan dess har Dana Lim gjort sitt namn känt i Danmark, resten av Skandinavien och Europa som ledande producent av lim, fog- och spackel som sätter nya standards när det gäller funktionalitet, kvalitet och användarvänlighet.



Anna Margrethe Hincheli

Då Kai Hansen avled den 30-e oktober 1952, blev Dansk Limfabrik överlämnat till hans ungdomskärlek Anna Margrethe Hincheli som tillika etablerade Kai Hansens Fond. Fonden har sedan dess varit ensamägare av verksamheten som 1988 heter Dana Lim A/S.


Kai Hansens Fond står bakom utdelning av Dana Lim Priset. Priset är riktat mot vetenskaplig forskning som främjar danska företag eller föreningar. Den årliga prisutdelningen betraktas i forskarkretser som ett eftertraktat erkännande Priset har seden den första utdelningen 1955 tilldelats ett stort antal olika forskningsprojekt. Kai Hansens Fond delar också ut, utöver Dana Lim Priset, ett belopp till välgörenhet.




Dana Lim priset
 

 


2020:
Kampen mot corona kräver forskning på högsta nivå, och årets Dana Lim Pris på 500.000 kr blev därför tilldelat ett corona-forskningsprojekt, ett halvår tidigare än vanligt, under ledning av överläkare professor Thomas Benfield från Amager Hvidovre Hospital. Projektet omfattar försök med två olika läkemedel för att mildra sjukdomsförloppet och förebygga inläggning hos COVID-19-smittade med risk för utveckling av allvarliga sjukdomsförlopp.

2019: Detta år gick priset inte bara till ett, utan hela två olika forskningsprojekt. Det första priset, där ett belopp på 450.000 kr. följde med, gick till överläkare Helena Domínguez och hennes forskningsprojekt, LAACS-2 som handlar om forskning om förebyggande av blodproppar och hjärtflimmer efter hjärtoperationer. 

 Det andra priset var på 200.000 kr. och gick till en ph.d.-studie med fokus på hur man lättare och snabbare utreder patienter med stabila bröstsmärtor. Louise Hougesen Bjerking leder studien.

2018: Läkare och lektor på Københavns Universitet, David Woldbye tog emot 460.000 kr. till forskning om ADHD-medicin. Med hjälp av forskningen ska det på sikt ge bättre metoder för att skräddarsy behandlingen av den enskilda patienten.

2017: Hjärtläkaren Anders Dahl mottog 380.000 kr. för forskning i dödlig hjärtsjukdom, närmare bestämt bakterieinfektion i hjärtklaffarna. Denna drabbar särskilt patienter som redan i förväg är sjuka och försvagade. Konsekvensen är hög dödlighet.

 

2016: Bente Pakkenberg mottog 350.000 kr. för ett forskningsprojekt med fokus på den försummade hjärnsjukdomen Multipel System Atrofi (MSA), som varje år dödar mellan 250 och 300 danskar.

 

2014: Ägaren av Rosenkilde Gods Handicaps ridcenter, Helle Nissen, mottog 300.000,- kr. för uppförande av en sensor-ridbana, som kan hjälpa fysiskt och psykiskt handikappade.

 

2012: Niels Borregaard mottog 250.000,- kr. Professor och överläkare på Rigshospitalet, Hematologiska kliniken. Specialläkare i blodsjukdomar och forskar i blodets immunförsvar.

 

2011: Kristian Kolind mottog 80.000,- kr. Tillskott för studier i USA. Forskning i stamcell, som endast en handfull människor i värden kan hantera.

 

2008: Docent Martin Etchells Vigild mottog 250.000,- kr. för finansiering av utrustning eller instrument, till test av nya forskningsmetoder och kan ge duktiga studerande möjlighet att testa för canser i mindre projekt inom nanoporösa material.

 

2006: Professor dr. techn. Jesper Mørk modtog 400.000,- kr. för fortsatt forskning inom halvledarteknologi och optisk kommunikation, som t.ex. används till stadigt snabbare datatransport på internet.

 

2005: Dennis Wovern Nielsen mottog 400 000 kr till forskning av omvandling av svinurin till bl.a. lim.

 

2004: Professor Jørgen Ahrent Jensen mottog 400 000 till forskning inom medicinteknik.

 

2003: Lektor Fil. dr Paul Robert Hansen mottog 120 000 till ny utrustning i samband med peptidforskning inom antibiotika.

 

2002: Lektor Fil. dr Georgios Kontogeorgis mottog 250 000 till forskning inom termodynamik och polymerblandningar.

 

2001: Fil. dr Pieter Telleman mottog 250 000 kr till forskning på biochips och billig diagnostisering av sjukdomar.

Förutom Dana Lim Prisen skänker Kai Hansens Fond varje år ett belopp till välgörenhet.

 

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se