<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Kai hansens fond
Kai hansens fondSE

 
Kai leopold hansen

Våren 1928 fick Kai Leopold Hansen idén om en revolutionerande ny och stark limtyp. Med hjälp av goda vänner kunde han etablera en liten limproduktion, och redan året efter - 1929 - var Dansk Limfabrik på Nørregade 56 i Køge en realitet. Namnet på sin uppfinning hade Kai Hansen inget tvivlel om, för överallt fanns fokus på danskt arbete och danska produkter.


Dana Limmet var fött och snart följde också den kända gula tuben som blev en av landets mest kända varumärken. Sedan dess har Dana Lim gjort sitt namn känt i Danmark, resten av Skandinavien och Europa som ledande producent av lim, fog- och spackel som sätter nya standards när det gäller funktionalitet, kvalitet och användarvänlighet.Anna Margrethe Hincheli

Då Kai Hansen avled den 30-e oktober 1952, blev Dansk Limfabrik överlämnat till hans ungdomskärlek Anna Margrethe Hincheli som tillika etablerade Kai Hansens Fond. Fonden har sedan dess varit ensamägare av verksamheten som 1988 heter Dana Lim A/S.


Kai Hansens Fond står bakom utdelning av Dana Lim Priset. Priset är riktat mot vetenskaplig forskning som främjar danska företag eller föreningar. Den årliga prisutdelningen betraktas i forskarkretser som ett eftertraktat erkännande Priset har seden den första utdelningen 1955 tilldelats ett stort antal olika forskningsprojekt. Kai Hansens Fond delar också ut, utöver Dana Lim Priset, ett belopp till välgörenhet.
Dana Lim priset

2017: Hjärtläkaren Anders Dahl mottog 380.000 kr. för forskning i dödlig hjärtsjukdom, närmare bestämt bakterieinfektion i hjärtklaffarna. Denna drabbar särskilt patienter som redan i förväg är sjuka och försvagade. Konsekvensen är hög dödlighet.

 

2016: Bente Pakkenberg mottog 350.000 kr. för ett forskningsprojekt med fokus på den försummade hjärnsjukdomen Multipel System Atrofi (MSA), som varje år dödar mellan 250 och 300 danskar.

 

2014: Ägaren av Rosenkilde Gods Handicaps ridcenter, Helle Nissen, mottog 300.000,- kr. för uppförande av en sensor-ridbana, som kan hjälpa fysiskt och psykiskt handikappade.

 

2012: Niels Borregaard mottog 250.000,- kr. Professor och överläkare på Rigshospitalet, Hematologiska kliniken. Specialläkare i blodsjukdomar och forskar i blodets immunförsvar.

 

2011: Kristian Kolind mottog 80.000,- kr. Tillskott för studier i USA. Forskning i stamcell, som endast en handfull människor i värden kan hantera.

 

2008: Docent Martin Etchells Vigild mottog 250.000,- kr. för finansiering av utrustning eller instrument, till test av nya forskningsmetoder och kan ge duktiga studerande möjlighet att testa för canser i mindre projekt inom nanoporösa material.

 

2006: Professor dr. techn. Jesper Mørk modtog 400.000,- kr. för fortsatt forskning inom halvledarteknologi och optisk kommunikation, som t.ex. används till stadigt snabbare datatransport på internet.

 

2005: Dennis Wovern Nielsen mottog 400 000 kr till forskning av omvandling av svinurin till bl.a. lim.

 

2004: Professor Jørgen Ahrent Jensen mottog 400 000 till forskning inom medicinteknik.

 

2003: Lektor Fil. dr Paul Robert Hansen mottog 120 000 till ny utrustning i samband med peptidforskning inom antibiotika.

 

2002: Lektor Fil. dr Georgios Kontogeorgis mottog 250 000 till forskning inom termodynamik och polymerblandningar.

 

2001: Fil. dr Pieter Telleman mottog 250 000 kr till forskning på biochips och billig diagnostisering av sjukdomar.

Förutom Dana Lim Prisen skänker Kai Hansens Fond varje år ett belopp till välgörenhet.

 

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se