<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fokus på medarbetare skapar tvåsiffrig tillväxt hos ledande tillverkare
dana lim

Bild 1

Fokus på medarbetare skapar tvåsiffrig tillväxt hos ledande tillverkare

Hur skapar man tillväxt som ett produktionsföretag som primärt levererar till byggindustrin i Norden? Hos Dana Lim är svaret enkelt: de satsar på sina medarbetare. Årets räkenskap från Dana Lim understryker att det är en bra affär att satsa på mjuka värden. Med en omsättningstillväxt på 10 procent, samt tillväxt i både aktiviteter, sälj och marknadsandelar över hela Norden, fortsätter företaget att fokusera på trivsel och socialt ansvar.

 
Årsräkenskaperna för Nordens ledande tillverkare av lim, spackel- och fogmassa från 2018/2019 visar att det är en bra idé att fokusera på trivsel och att ta socialt ansvar. I tillägg har verksamheten också upplevt tillväxt inom aktiviteter, sälj och marknadsandelar i alla de nordiska länderna. Dana Lim landar på ett överskott på knappt 11,7 miljoner danska kronor i 2019 och VD Lars Christensen berättar:
 
- Årets resultat är väldigt tillfredställande. Vi upplever fortsatt stor aktivitet och de fina resultaten kommer från att vi genom många år har lyckats med att locka, fasthålla och utveckla den bästa kompetensen, kunskapen och know-how i organisationen. Samtidigt har vi en väldigt flexibel organisation som gör det möjligt för oss att agera snabbt och effektivt när nya möjligheter uppstår på marknaden.
 

Great Place to Work

 
I november 2019 blev Dana Lim, för andra året i rad, certifierade av Great Place to Work. Företaget har till och med tagit steg upp i ranglistan jämfört med 2018. Därmed förstärker Dana Lim sin topplacering bland danska produktionsföretag när det gäller faktorer som trivsel, stolthet och glädje över att vara en del av organisationen. Lars Christensen fortsätter:
 
- Att medarbetarna är motiverade och trivs under sin arbetsdag har stor betydelse. Det har en positiv inverkan på förhållandet till våra kunder och samarbetspartners. Samtidigt utgör certifieringen ett viktigt element i vår tillväxtstrategi, där vi under de kommande åren kommer lägga stort fokus på tillväxt i både Norge och Sverige.
 

2019 har varit ett innehållsrikt år

 
Under 2019 firade Dana Lim 90-årsjubileum och det blev året då Dana Lim Priset satte nytt rekord med hela två donationer på 450 000 respektive 200 000 danska kronor till medicinsk forskning. Priset har delats ut sedan 1955 av Kai Hansen Fond som äger Dana Lim. Lars Christensen avslutar:
 
- Vi satsar stort på trivsel och önskar att vara ett företag där alla medarbetare, både unga och mer erfarna, känner sig hemma. Det ställer höga krav på att vi ständigt förnyar oss i takt med tiden, så att vi kan fortsätta att locka och förhoppningsvis behålla de goda kollegorna som är en stor del av Dana Lims framgång.
 

För mer information, kontakta:


Torsten Hjelm | Country Manager, Dana Lim Sverige | T +46 705 265 771 | E-mail: toh@danalim.se
 
För ytterligare bildmaterial och koordinering av intervjuer, kontakta:

Evelina Sandberg | Junior kommunikationsrådgivare, Perfekta PR | T +45 20 802 637 | E-mail: evelina@perfektapr.se 

Bildtext till medskickat material:
 
Årets räkenskap från Dana Lim understryker att det är en bra affär att satsa på de mjuka värdena.