<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Easy Foam 588

Flexibelt och isolerande fogskum som kan användas både som handskum och för NBS-pistol.

Easy Foam 588 är ett byggskum med lågt innehåll av isocyanat, vilket ger flera unika egenskaper:

► Kräver inte härdplastutbildning (mycket lågt innehåll av isocyanat)

► Pistolskum som också kan användas som handskum

► Permanent elastiskt fogskum

► Högt termiskt och akustiskt isoleringsvärde

Easy Foam 588 fäster på de flesta byggmaterial som trä, betong, sten, gips, metall, PVC och polystyren.

Används för att täta och isolera runt fönster- och dörrkarmar, rörgenomföringar, i hålrum, mellan väggelement m.m.

Kräver inte härdplastutbildning eller utbildning enligt Commission Regulation (EU) 2020/1149

 

Produkten är deklarerad i Nordisk Miljömärknings deklarationsportal för Svanenmärkta byggnader generation 4.

 


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se