<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

SundaHus

Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna som sedan bedöms av Sunda Hus baserat på leverantörernas dokumentation.

 

Sunda Hus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. 

Du kan läsa mer om Sunda Hus här.

SundaHus

Tapetklister 201

Torrklister 203

Tapetlim 209

Vävlim 212

Vägglim Quattro 213

Vävlim Extra 214

Våtrumslim 216

Vävfyller Extra 227

Väggrundering Gele Extra 228

Parkettlim Hybrid 269

Kontaktlim 281

Klar Kontaktlim 284

Cool Tack 286

DanAtac Aqua Contact 288

Aqua Tack 290

Turbo Tack 291

Montage Extra 292

Sättlim 293

Gipsskivelim 297

Byggfolielim 298

High Tack 299

Sekundlim 351

Trälim PU Ljus 421

Trälim PU Mörk 422

Trälim D3 Ute 430

Trälim Golv 433

Trälim Vinter 465

Trälim D2 Inne 490

Danaseal Akryl 504

Smalfogmassa 509

Våtrumssilikon 512

Danaseal Sanitary & Build Silicone 514

Danaseal Construction 515

Glassilikon 517

Danaseal Interior Hybrid 521

Sealflex Hybrid 522

Combi Flex 524

Takstenslim 525

2K MS Foglim 527

Clear Tack 542

Taktät 543

Fogmastic 544

Combi Tack 547

Concrete Fix 549

MS Contractor 550

Danaseal Contractor PF 552

Golvfogmassa 553

Acrylfogmassa 557

Målarfinish 558

Takfogmassa 559

Brandfog A 560

Fire Guard A+ 566

Fire Guard MS 567

Silikon A 571

Mästersilikon S 574

Sanitet- & Byggsilikon 577

Åretruntskum 582

NBS Åretruntskum 583

Easy Foam 588

PU Montageskum 592

NBS PU Precisionsskum 593

2K Polyurethanskum 596

PU Brunnskum 597

Rensvätska 599

Byggskum Extra 601

NBS Byggskum Extra 602

Filler Inomhus 611

Lättspackel Fin 621

Lättspackel Medium 622

Lättspackel Grov 624

Lättspackel Våtrum 626

Lättviktsfiller 628

Linoljekitt 682

Termokitt 684

Glättvätska 901

Wipes Sensitive 915

Ljus Härdare 922

Mörk Härdare 923

Bottningslist 980

Expanderande Fogband BG1

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se