M1

M1 står för låga emissioner.

Klassificeringen delar upp byggmaterial i tre kategorier, varav M1 är den bästa. M1-etiketten talar om att produkten har testats i ett oberoende och opartiskt laboratorium, och att den har uppfyllt de angivna kriterierna vid en ålder av 4 veckor.

M1 är ett finskt innemiljösystem som hanteras av Building Information Foundation RTS sr. som utifrån bl.a. VOC-emissionen gör det möjligt att jämföra och värdera olika byggmaterials påverkan av byggets inomhusmiljö.

 

Systemet har 3 emissionsklasser för lågemissionsprodukter, där M1 är det bästa omdömet av de tre.

 

Du kan läsa mer om M1 här.