Emicode

EMICODE® är ett tyskt innemiljösystem, som baseras på test av bl.a. VOC-emission vilket gör det möjligt att jämföra och värdera olika byggmaterials påverkan av ett bygges inomhusmiljö.

 

Utifrån en emissionstestrapport utförd av ackrediterade laboratorier kan man ansöka om licens för att använda EMICODE märkning på en produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

 

Systemet har 3 emissionsklasser för lågemissionsprodukter, där EC1 PLUS är det bästa omdömet av de tre.

 

Läs mer om Emicode här