A-märkt

Fællesrådet för Formnings- & Hobbymaterial är en förening av producenter, importörer och återförsäljare av hobbymaterial i Danmark. De har utarbetat en rad krav för produkterna, som sträcker sig utöver lagmässiga krav. Syftet är att produkter vilka säljs som hobbymaterial inte onödigt skall påverka barn och ungas hälsa och trivsel samt miljön generellt.

 

A-märkning betyder att produkten följer de stränga säkerhetskrav som Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer har ställt.

 

Läs mer om A-märkning här