BREEAM

BREEAM är en förkortning av Building Research Establishment Environmental Assessment Method som ursprungligen är en brittisk modell av miljöcertifiering för byggprojekt. Modellen används i dag i mer än 70 länder. BREEAM-NOR är den norska anpassningen av BREEAM och byggbranschens eget verktyg för att mäta miljöprestanda.

 

Syftet är att motivera till hållbar design och byggmetod genom hela byggfasen - från projektering till överlämning av bygget.

 

För kemiska byggprodukter som lim, spackel, fogmassa och skum ställs krav på att utvalda, problematiska råvaror inte får ingå och att en mätning/analys är utförd som dokumenterar att produktens emissioner till inomhusmiljön följer fastsatta gränser.

Läs mer om BREEAM här